Adequaat denken herziene versie "Positief denken"

Van ‘positief’ denken naar adequaat denken
Sinds de klassieke oudheid is er gefilosofeerd over het gewone dagelijkse leven. Mensen wilden graag gelukkig zijn. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Nog steeds streven wij naar ‘het goede leven’, met als hoogste doel ‘geluk’. In onze Westerse wereld is geluk een schaars goed geworden. Gelukgoeroes beloven ons dat positief denken tot een ‘gelukkige’ afloop leidt. Hun motto is ‘willen is kunnen’. Dit artikel neemt afstand van dit soort esoterische illusies. Lees hier het gehele artikel.


Filosofisch consult

Zoektocht
Mijn naam is Rein Stoel. Na een werkzaam leven in het onderwijs, voer ik een filosofische praktijk met de niet alledaagse naam ‘Queeste’. De term staat echter voor iets heel alledaags, namelijk de zoektocht naar datgene wat ons leven waardevol maakt. Queeste is een qua omvang bescheiden praktijk, waardoor ik veel tijd aan mijn cliënten kan besteden.

Zingeving
Doel in ons leven is het vinden van levensgeluk, dat echter door veel hobbels wordt bedreigd. Om er enkele te noemen: stress, zingevingproblemen, persoonlijke keuzeproblemen, relatie- en opvoedingsproblemen, gevoelens van angst, schuld, schaamte of jaloezie, en onvermijdelijk ook de confrontatie met ziekte, verlies en eigen sterven.

Existentiële levensvragen
Gelukkig lossen wij veel existentiële levensvragen zelf op. Als dat niet lukt, is een professioneel luisterend oor een zinvol alternatief.

Kiezen voor levensgeluk
Een filosofisch consult leert u vanuit een verrassend nieuw perspectief naar uw levensproblemen te kijken. Filosofische bezinning geeft twee belangrijke inzichten: u heeft zelf iets te kiezen en levensgeluk heeft u in eigen hand.

Wegwijzer
In de rechterkolom staat een aantal teksten van mijn hand, columns en artikelen. ‘Positief denken’ geeft een visie op de kunst gelukkig te leven en ‘De pedagogische tik’ ontmaskert geweld in de opvoeding als onhoudbaar. Ieder van mijn columns gaat dieper in op deelaspecten van ‘positief denken’, in het bijzondeer als het (l)even tegenzit. In de linkerkolom vindt u nadere gegevens over mijn humanide concultatie. De overige paden door mijn website wijzen de weg vanzelf.

Maak een reis door mijn website..., en vind wat u zoekt.


Fotografisch werk

Schilderen met licht
Waarheid, goedheid en schoonheid vormen tezamen een klassieke filosofische drie-eenheid, waarover veel is geschreven en gesproken. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Daarom aanvullend een site zonder woorden: www.withoutwords.eu.

Columns

Artikelen

Thema´s

Queeste - Erkend lid Vereniging Filosofische Praktijk - Copyright © 2005 - 2011.